Turism

Bordeiul Turcilor-mister nedezlegat

Nimeni nu a aflat ce și cum de s-a întîmplat că în localitatea Răzeni există un bordei al turcilor. Toponimul insistă cu siguranță existența în timp a unei dislocari umane, fortificații sau pur și simplu garnizoane. Pe orice batrîn din localitatea Răzeni dacă ai întreba unde se află acest loc ți-ar zice acolo sus la Cercu. Au fost și din aceea care ziceau: Au încercat să sape și au dat de porțile bordeiului, dar vezi bine locul e blestemat și orice tentativă s-a soldat cu eșec. Se mai zice că sunt îngropate acolo icoane prețioase. Documentele arheologice menționează în această zonă ruinile unei așezări dacice.(în apropiere a fost descoperit renumitul tezaur dacic de la Carbuna).(sursa:razeni.md)

Aria Naturală Molești-Răzeni

Aria Naturală protejată de Stat "Moleşti-Răzeni" este încadrată în etajul deluros de cvercete şi şleauri de deal (FD2), cu două tipuri de staţiune:
- Deluros de cvercete cu gurunete pe platouri şi versanţi însoriţ;
- Deluros de cvercete cu şleauri de deal cu carpen, goruneto-stejareto şleauri, şleauri de gorun pe platouri şi versanţi umbriţi.
Sunt identificate trei tipuri de pădure:
- Gorunet cu Lithospermum purpureo - coeruleum;
Stejăreto - goruneto şleau de productivitate mijlocie;
- Silvostepă de productivitate mijlocie.
Solurile identificate sunt: cenuşiu tipic, cenuşiu închis, cernoziom argiloiluvial.
Suprafţa 250,7 ha


Lacul Răzeni 2 (la Sovhoz)
Lacul Răzeni 2, numit de localnici și ” LA SOVHOZ”, se întinde pe o suprafață de peste 90 hectare. Acum 10 ani, acest lac situat la 30 km de Chișinău pe jumătate era secat, terenul fără apă devenind o simplă pășune.
În 1989, s-a încercat curățarea iazului, secat artificial. Timp de 4 ani, pe acest loc era o mare pașune. În 1992 lacul a fost arendat de catre Ion Nepotu, lacul fiind sub jurisdicția piscicolei Costești. S-a blocat scurgerea iar un an mai tîrziu s-a adus primul puiet. Directorul iazului a sădit salcii pe malul iazului, la curățat de mizerie si a adus pămînt mai bun .
Acum la iaz se permite sa pescuiești contra unei anumite sume de bani, iar dacă nu ai undița proprie o poți închiria.

Fabrica de Vin ”DOINA-VIN”


La umbra copacului bătrîn


Pădurea satului Răzeni cuprinde peste 9000 hectare de pădure care sunt în gestiunea Ocolului Silvic Răzeni.
Peste 600 de hectare formează rezervații naturale, aici nu se premite sttrîngerea plantelor și a ciupercilor. Este stric interzisă vînătoarea animalelor sălbatice, tăierea arborilor și tufarilor. Aici se întîlnesc căprioare, lupi, vulpi, iepuri, mistreți, bursuci și fazani.